Entries

Back to entries

Mathias Valentin

Name: Mathias Valentin

Age: 22

Country: Denmark

Glider: LS-8

Glider registration: OY-XXK

Competition number (CN): KE

FAI IGC ranking position: 964

FAI IGC profile